Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας Metaptixiako.gr, αναγνωρίζουν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Η ιστοσελίδα Metaptixiako.gr δε συλλέγει τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών, εκτός κι αν ο επισκέπτης τα παράσχει οικειοθελώς.   Tracking Cookies και Web Beacons To Metaptixiako.gr χρησιμοποιεί Cookies (Google Analytics), για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων (ανώνυμα) των επισκέψεων στην ιστοσελίδα. Επίσης χρησιμοποιούμε tracking cookies από την πλατφόρμα Google Adsense για τη χρηματοδότηση και συντήρηση της ιστοσελίδας.   Ποια Δεδομένα Συλλέγει το Google Analytics; - Την ιστοσελίδα από όπου ήρθατε - Χρόνο παραμονής στην ιστοσελίδα - Πληροφορίες συστήματος (πχ Ανάλυση Οθόνης, Browser,κτλ) - Και αρκετές άλλες πληροφορίες   Τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες; Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των επισκεπτών μας και μας βοηθάει να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Μπορούμε να δούμε κάποιες συνήθειες και προτιμήσεις και να βελτιώσουμε πάνω σε αυτά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες αυτές δεν περιέχουν απολύτως κανένα στοιχείο το οποίο να ταυτοποιεί τον επισκέπτη και είναι 100% ανώνυμα δεδομένα. Όλες οι δραστηριότητες της ιστοσελίδας (Metaptixiako.gr) συμπίπτουν με τους όρους χρήσης του Google Analytics.   DoubleClick DART Cookie - Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookies για να εμφανίζει διαφημίσεις στο Metaptixiako.gr. - Η χρήση από την Google του DART cookie, της επιτρέπει να εξυπηρετεί διαφημίσεις προς τους χρήστες με βάση την επίσκεψή τους στο Metaptixiako.gr και άλλους τόπους στο Internet. - Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να σταματήσουν τη χρήση του DART Cookie με μια επίσκεψη στη σελίδα Πολιτική Προστασία Δεδομένων της Google. Οι διαφημιζόμενοι στη σελίδα μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν cookies και web beacons στη σελίδα μας. Οι διαφημιζόμενοι στη σελίδα μας είναι οι παρακάτω: - Google Adsense   Εφαρμοστέο δίκαιο Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του Metaptixiako.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος –αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου– πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το Metaptixiako.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσής σας και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.   Κοινοποίηση μεταβολών Αυτό το άρθρο ενδέχεται να αλλαχτεί με το πέρασμα του χρόνου, για αυτό να το επισκέπτεστε συχνά για να δείτε τυχόν αλλαγές. Όλες οι αλλαγές θα ανακοινώνονται στο παρόν άρθρο.   Αποδοχή της Πολιτικής μας Η χρήση του ιστοτόπου προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους που θέτει η πολιτική του Metaptixiako.gr για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Εάν δε συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του ιστοτόπου. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μετά από την κοινοποίηση μεταβολών στην πολιτική του Metaptixiako.gr για την προστασία προσωπικών δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις μεταβολές.   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ.

Back to Top