ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή».

 • Πληροφορική και Τηλεματική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Πληροφορική και Τηλεματική" στις παρακάτω κατευθύνσεις: 1. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού 2. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής 3.

 • Εκπαίδευση και Πολιτισμός

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη 2.

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Βιώσιμη Ανάπτυξη" σε τρεις (3) κατευθύνσεις: 1. Τοπική Ανάπτυξη, 2. Διαχείριση Περιβάλλοντος 3. Αγωγή του Καταναλωτή Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ.

 • Διατροφή και Υγεία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διατροφή και Υγεία». Κατευθύνσεις Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: Διατροφή και Δημόσια Υγεία Διατροφή.

 • Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Back to Top