Τίτλος:
Π.Μ.Σ. Τμήματος Θεολογίας
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Φορέας ΠΜΣ:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 01/09/2017 έως 11/09/2017
Προθεσμία:
11/09/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις ακόλουθες κατευθύνσεις με τις εξής ειδικεύσεις:

A. Βιβλικών Σπουδών με ειδικεύσεις: 1. Παλαιάς Διαθήκης, 2. Καινής Διαθήκης, 3. Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας

Β. Ιστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης με ειδικεύσεις: 1. Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 2. Χριστιανικής Γραμματειας, 3. Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης, 4. Σλαβικών Εκκλησιών

Γ. Δογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Οικουμενικής Θεολογίας με ειδικεύσεις: 1. Δογματικής, 2. Ιστορίας της Φιλοσοφίας, 3. Οικουμενικής Θεολογίας

Δ. Ηθικής, Κοινωνιολογίας και Σπουδής της Θρησκείας με ειδικεύσεις: 1. Ηθικής και Ποιμαντικής, 2. Κοινωνιολογίας, 3. Σπουδής της Θρησκείας, 4. Πληροφορικής θεολογικών δεδομένων

Ε. Πρακτικής Θεολογίας με ειδικεύσεις: 1. Παιδαγωγικής, 2. Λειτουργικής, 2. Ομιλητικής, 4. Κανονικού και Εκλλησιαστικού Δικαίου

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2310-996981, 996982
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Π.Μ.Σ. Τμήματος Θεολογίας που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.