Τίτλος:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής Φιλολογίας
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 28/09/2018
Προθεσμία:
28/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής Φιλολογίας» στις εξής ειδικεύσεις:

1. Ειδίκευση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ)
2. Ειδίκευση στη Λατινική Φιλολογία (ΛΦΙ).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.) του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. καθορίζεται ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών με την πρόβλεψη δυνατότητας παράτασης, καθώς και η ελάχιστη και ανώτατη διάρκεια των σπουδών για όσους/ες επιλέξουν τη δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής Φιλολογίας που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.