Τίτλος:
Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση Ατόμων με προβλήματα προφορικού & γραπτού λόγου
Γνωστικό αντικείμενο:
Φιλολογικές Επιστήμες
Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 06/06/2017 έως 10/07/2017
Προθεσμία:
10/07/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση Ατόμων με προβλήματα προφορικού & γραπτού λόγου".

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210 9097229, 210 9097207
- e-mail: [email protected], [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση Ατόμων με προβλήματα προφορικού & γραπτού λόγου που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Φιλολογικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.