Τίτλος:
Κλινική Νευροψυχολογία
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 28-04-2011 έως 01-07-2011
Πληροφορίες:

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Health Science Center University of Texas (Χιούστον, Τέξας, ΗΠΑ), υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τριών ετών (3), το οποίο οδηγεί στην απονομή "Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) - Master of Sciences (M.Sc. in Clinical Neuropsychology)".
Για περισσότερες πληροφορίες:
-τηλ. 210-7289405, 7289406
-παρακάτω σύνδεσμο
-ακόλουθο συνημμένο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.