Τίτλος:
Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της
Γνωστικό αντικείμενο:
Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 25-09-06
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της" με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

α) Δυσλεξία και Επικοινωνία σε πολυγλωσσικό περιβάλλον και
β) Δυσλεξία και χρήση Νέας Τεχνολογίας στην αντιμετώπισή της

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που περιγράφεται παρακάτω λειτούργησε έως το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Έκτοτε βρίσκεται σε αναστολή λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Για περισσότετρες πληροφορίες:
- τηλέφωνο 26510-95759, 95753
-e-mail: [email protected] και [email protected]
-παρακάτω σύνδεσμο
-ακόλουθο συνημμένο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.