Τίτλος:
Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γεωπονικές Επιστήμες
Επιστήμες Αθλητισμού
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Τέχνες
Πτυχίο Πανεπιστημίου
Πτυχίο ΤΕΙ
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Επιστήμες Επικοινωνίας
Νομική Επιστήμη
Επιστήμες Ζωής
Παιδαγωγικές Επιστήμες
Ιατρική Επιστήμη
Επιστήμες Διοίκησης
Τουριστικές Επιστήμες
Ευρωπαϊκές Επιστήμες
Δασικές Επιστήμες
Υπόλοιπες Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Αθήνας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 29/12/2017
Προθεσμία:
29/12/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση".

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210 2614721, 210 5387092, 210 5385610, 2105385611
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο


Πληροφορίες: Τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση".

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210 5385373, 210 5385610, 210 2614721
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο

Ηλεκτρονική Αίτηση υποψηφίου σπουδαστή: http://edutech.teiath.gr/e-application-2/
Πρόγραμμα Σπουδών: http://edutech.teiath.gr/syllabus/

 

Τα συνολικά δίδακτρα και για τα 2 (δύο) Ακαδημαϊκά Έτη φοίτησης ανέρχονται σε  €3.500.

Τρόποι πληρωμής διδάκτρων:

α) Σε (4) τέσσερις δόσεις ως εξής: πρώτη δόση €950 με την εγγραφή, δεύτερη δόση €850 με την έναρξη του Β’ εξαμήνου, τρίτη δόση €850 με την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και τέταρτη δόση €850 με την έναρξη του Δ’ εξαμήνου.

β) Σε (20) είκοσι άτοκες δόσεις των €175 με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Αθήνας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Αθήνας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.