Τίτλος:
Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Κοινωνικές Επιστήμες
Ιατρική Επιστήμη
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Κρήτης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Αναμονή Προκήρυξης
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» (Μ.Sc - Master of Science in Advanced Clinical Practice in Health Sciences).

Το Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Κρήτης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Κρήτης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.