Τίτλος:
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμες Διοίκησης
Τουριστικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Κρήτης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 20 Αυγούστου έως 21 Σεπτεμβρίου 2018
Προθεσμία:
21/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης, λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού».

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» είναι καταρχήν πλήρους παρακολούθησης και η διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Επιτρέπεται η φοίτηση μερικής απασχόλησης μετά από απόφαση της Σ.Ε., με μέγιστη διάρκεια φοίτησης τους 48 ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων που επιλέγουν οι φοιτητές μερικής φοίτησης ανά εξάμηνο διδασκαλίας.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Κρήτης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Κρήτης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.