Τίτλος:
Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Επιστήμη Πληροφορικής
Παιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 12/01/2018
Προθεσμία:
12/01/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (πλήρους και μερικής φοίτησης) με τίτλο "Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον" (Information Management in the Digital Environment) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

α) Επιστήμη της Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον (Information Science in Digital Environment path)
β) Σχεδιασμός και Διαχείριση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Καταθετήρια Δεδομέων (Design and Manafement of Digital Libraries and Data Repositories path)

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2310-013185
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.