Με νέα διάρθρωση, ανανεωμένο περιεχόμενο και Θεματικές Ενότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Το Ανοικτό ΜΒΑ.

Το Ανοικτό ΜΒΑ εξελίσσεται και εμπλουτίζεται με νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, ώστε να ενισχύεται η ικανότητα των στελεχών οργανισμών στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Μέσα από το Πρόγραμμα αναπτύσσονται οι ερευνητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, οι αναλυτικές και ηγετικές ικανότητες των φοιτητών και η πρακτική εξειδίκευσή τους μέσα από τη σύνδεση της θεωρίας και της πράξης τούς καθιστά ικανούς να αντιμετωπίσουν κάθε επιχειρησιακή πρόκληση. Η καινοτομία, η έμφαση στην επιχειρησιακή πρακτική, η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία, η σύνδεση με την έρευνα, το πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό, το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό, ο διεθνής προσανατολισμός των Θεματικών Ενοτήτων και η διασύνδεση του Προγράμματος με την αγορά εργασίας είναι ορισμένες από τις παραμέτρους που ξεχωρίζουν το Ανοικτό ΜΒΑ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Ανοικτό ΜΒΑ, το οποίο προσφέρεται στην ελληνικήκαι στην αγγλική γλώσσα, πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και ο ελάχιστος χρόνος πλήρους φοίτησης είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 5.850 Ευρώ. Εκπτώσεις(από 10% ως πλήρη απαλλαγή) παρέχονται από το Πανεπιστήμιο σε δικαιούχους υποψήφιους φοιτητές, ενώ και απόφοιτοι του ΑΠΚΥ που θα εγγραφούν στο Ανοικτό ΜΒΑ επωφελούνται από τις μειώσεις διδάκτρων.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι ευρωπαϊκό δημόσιο, καινοτόμο και ψηφιακό Πανεπιστήμιο, ειδικευμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με αποστολή την προώθηση της δια βίου μάθησης. Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί όλα όσα έχουν να προσφέρουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευελιξία και την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει από τον προσωπικό του χώρο, στον δικό του ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορεί να διαθέσει για τη φοίτησή του. Το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό υποστηρίζει και καθοδηγεί τους φοιτητές, ώστε να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στο ΜΒΑ, αλλά και στα υπόλοιπα 20 Μεταπτυχιακά και 5 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου 2023 (11:00 π.μ.) μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστήμιου: https://admissions.ouc.ac.cy/admissions.

www.ouc.ac.cy | +357 22411600 / 711 | [email protected]