Τίτλος:
2 Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανθρωπιστικής Δημοσιογραφίας από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας
Πληροφορίες:

2 Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανθρωπιστικής Δημοσιογραφίας δημοσιοποιεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (www.eci.edu.gr) προς την Διαδικτυακή Έκδοση Πολιτισμού Επιστημών και Θρησκείας «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ» για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επικοινωνίας.

Η Χορηγία δίδεται για την παροχή υποτροφίας (ύψους 50% του κόστους σπουδών) σε δύο υποψήφιους για σπουδές στο ΠΜΣ “Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες” (“Quality Journalism and New Technologies, Master of Arts), τίτλος διαπιστευμένος ως ‘Ισότιμος’ από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (Εuropean Communication Institute – ECI) αποτελείται από τους παρακάτω Δημόσιους και Κοινωφελείς Ευρωπαϊκούς φορείς: DUK (Donau Universitat Krems), Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο, Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση, Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ του ΕΜΠ, και την συμμετοχή / υποστήριξη της Ένωσης Ευρωπαίων Εκδοτών Διαδικτύου.

Χρονικό διάστημα ισχύς της υποτροφίας:

H υποτροφία αφορά την διετία σπουδών Ιαν 2016 – Δεκ 2017.

Σχετικά με τα μαθήματα:

Τα μαθήματα εκκινούν (Ελλάδα) 11/2/2016.Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για ενεργούς επαγγελματίες Δημοσιογράφους/στελέχη Επικοινωνίας, και διεξάγεται σε εντατικές περιόδους στις οποίες απαιτείται φυσική παρουσία.

Σχετικά με τις οικονομικές παροχές της υποτροφίας:

  • Η υποτροφία καλύπτει το 50% του κόστους σπουδών (50% των 9.150 ευρώ) και περιλαμβάνει το κόστος διαμονής για δύο περιόδους στο campus στην Βιέννη.
  • Ο υπότροφος καλείται να καλύψει το εναπομείναν ποσόν εντός έτους.
  • Επίσης καλείται να συσχετίσει το αντικείμενο της Διπλωματικής του Εργασίας με Θέματα Ανθρωπιστικής Δημοσιογραφίας, υπό την συν-εποπτεία της Διαδικτυακής Έκδοσης «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ», υποβάλλοντας έκθεση προόδου στο πέρας του πρώτου χρόνου και την τελική εργασία όχι αργότερα από την πάροδο 30 μηνών από την εκκίνηση των σπουδών.

Επικοινωνία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://drive.google.com

Ιστοσελίδα υποτροφίας: