Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, υπάρχει διάταξη που αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

"O προϋπολογισμός κάθε ΠΜΣ δύναται να αναμορφώνεται με απόφαση της Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του οικείου ΠΜΣ, στο σύνολο του υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφοροποίηση στα έσοδα, ή ανά κατηγορία δαπάνης υπό την προϋπόθεση ότι οι πόροι που μεταφέρονται δεν υπερβαίνουν το 20% του προϋπολογισμού, και υπό τον όρο τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετερότητας του προϋπολογισμού κάθε ΠΜΣ.

Δείτε αναλυτικά:

alt

Δείτε το όπως κατατέθηκε στη Βουλή εδώ

Δείτε την Αιτιολογική Εκθεση εδώ

Δείτε την Εκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης εδώ

Δείτε τις Τροποποιούμενες και Καταργούμενες Διατάξεις εδώ