Το δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι ένα εξωστρεφές διεθνές Πανεπιστήμιο, το οποίο εξειδικεύεται στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και προσφέρει Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά και Διά Βίου Μάθησης προγράμματα σε κλάδους αιχμής, καθώς και προγράμματα κατάρτισης σύντομης διάρκειας. Με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πολυσχιδή έρευνα και ακαδημαϊκό προσωπικό διεθνώς αναγνωρισμένο, το ΑΠΚΥ έχει πετύχει την καταξίωσή του ως εκπαιδευτικό / ερευνητικό ίδρυμα στα επιστημονικά πεδία των τριών Σχολών του (Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές & Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση) και την εδραίωσή του ως μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές υψηλού επίπεδου.

Η κοινωνική απαίτηση για ανοικτή και προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαίδευση είναι sine qua non. Το ΑΠΚΥ ανταποκρίνεται σ’ αυτή την απαίτηση αποτελεσματικά και η εξειδίκευσή του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση του επιτρέπει να αγγίζει μαζικά τους εν δυνάμει φοιτητές, προσφέροντας σε κάθε ενδιαφερόμενο την πολύτιμη ευκαιρία να σπουδάσει ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικού προφίλ, επαγγελματικής κατάστασης, τόπου διαμονής ή άλλων δυσκολιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο ΑΠΚΥ οι φοιτητές σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν για να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών για προσωπικήκαι επαγγελματική εξέλιξη.

Εξειδίκευση στην ψηφιακή εκπαίδευση

Το ΑΠΚΥ έχει αναπτύξει και αναβαθμίζει διαρκώς ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα υψηλών προδιαγραφών με state-of-the-art Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό, εικονικά εργαστήρια και καινοτόμα εργαλεία ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης. Οι σπουδές είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά των διαφόρων ανθρώπων που συνθέτουν τη φοιτητική του κοινότητα —άτομα με οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες, εργαζόμενους σε προσπάθεια ανέλιξης ή στροφής στην καριέρα τους— καθώς και στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία των ενήλικων εκπαιδευομένων. Με εξατομικευμένη υποστήριξη και ευκαιρίες αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο και ετερόχρονα με το ακαδημαϊκό προσωπικό και το πλούσιο διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, οι φοιτητές έχουν την ευελιξία που χρειάζονται για να σπουδάσουν στον δικό τους ρυθμό μάθησης και με βάση το ιδιαίτερο μαθησιακό τους στυλ.

Φυσική παρουσία δεν απαιτείται σε κανένα στάδιο των σπουδών, καθώς και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Το ΑΠΚΥ διατηρεί το κόστος φοίτησης ιδιαίτερα προσιτό και υποστηρίζει ομάδες μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών με λιγότερες ευκαιρίες, όπως άνεργους, ΑμΕΑ, πολύτεκνους, μονογονείς κ.λπ., παρέχοντας σημαντικές μειώσεις διδάκτρων (από 10% ως πλήρη απαλλαγή).

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το Εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Για έναρξη σπουδών το Εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, το ΑΠΚΥ προσφέρει 4 προπτυχιακά και 12 μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και 3 διδακτορικά προγράμματα με 14 ερευνητικές κατευθύνσεις στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να εγγραφεί συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Προσφερόμενα Μεταπτυχιακά

 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
 • Βιοηθική – Ιατρική Ηθική
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική
 • Θεατρικές Σπουδές
 • ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη
 • Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 • Cognitive Systems(διιδρυματικό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου)
 • Educational Leadership and Policy

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το Εαρινό εξάμηνο 2023-2024 ολοκληρώνεται την 1η Νοεμβρίου 2023 στο www.ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | admissions@ouc.ac.cy