Έως την 1η Νοεμβρίου 2023υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις για εισδοχή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και έναρξη φοίτησης το Εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Οι τρεις Σχολές καλύπτουν περιοχές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημώνκαι τωνΟικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης και –στο πλαίσιο της ανοιχτής προκήρυξης– προσφέρουν τέσσερα (4) Προπτυχιακάκαι 12 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε πεδία αιχμής, καθώς και διδακτορικά προγράμματα σε 14 ερευνητικές κατευθύνσεις. Στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όλες οι Θεματικές Ενότητες (τα μαθήματα) των προγραμμάτων σπουδών προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς για απόκτηση νέων γνώσεων και καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Με 20 χρόνια εξειδίκευσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το δημόσιο καινοτόμο και ψηφιακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αξιοποιεί όλα όσα έχουν να προσφέρουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευελιξία και την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει από τον προσωπικό του χώρο, στον δικό του ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορεί να διαθέσει για τη φοίτησή του. Η σύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass –το κύριο εκπαιδευτικό μέσο– υποστηρίζει τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και ενσωματώνει εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση καθηγητή-φοιτητή και φοιτητή-εκπαιδευτικού υλικού. Εικονικά εργαστήρια και διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχύουν την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων και καινοτόμα εργαλεία τηλεκπαίδευσης ενισχύουν τη διάδραση και εμπλουτίζουν τη μαθησιακή εμπειρία. Το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό υποστηρίζει και καθοδηγεί τους φοιτητές σε πραγματικό χρόνο και ετερόχρονα, ώστε να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους. Φυσική παρουσία δεν απαιτείται σε κανένα στάδιο των σπουδών, καθώς και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Τα υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΑΠΚΥ έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών του λαμβάνουν ισοτιμία ή/και αντιστοιχία με βάση τις διαδικασίες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το ΑΠΚΥ διατηρεί το κόστος φοίτησης ιδιαίτερα προσιτό και υποστηρίζει ομάδες μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών και φοιτητριών με λιγότερες ευκαιρίες, όπως άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, κ.λπ., παρέχοντας σημαντικές μειώσεις διδάκτρων (από 10% ως πλήρη απαλλαγή).

5+1 συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  • Εγνωσμένου κύρους δημόσιο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, εξειδικευμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  • Υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα προγράμματα σε όλα τα επίπεδα σπουδών, με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.
  • Ευέλικτες σπουδές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες/υποχρεώσεις των φοιτητών, που σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους χρόνο, με κατάλληλη ακαδημαϊκή υποστήριξη, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής διά ζώσης εκπαίδευσης. Εξ αποστάσεως φοίτηση, διαδικτυακές εξετάσεις.
  • Σύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης με βραβεύσεις για καινοτομίες στα Cyprus Education Leaders Awards 2019-2022.
  • Διεθνώς αναγνωρισμένο διδακτικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει πλούσια διδακτική και ερευνητική εμπειρία, καθοδηγεί και υποστηρίζει αποτελεσματικά τον φοιτητή με βάση τις μαθησιακές ανάγκες του.
  • Προσιτό κόστος φοίτησης, μειώσεις διδάκτρωνμεταπτυχιακών & διδακτορικών προγραμμάτων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Εαρινό εξάμηνο 2023-2024 ολοκληρώνεται στις 01/11/2023 μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ: https://admissions.ouc.ac.cy/admissions.

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | [email protected]