ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» - Υποβολή αιτήσεων έως και Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί με επιτυχία από το 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» («Audiovisual Arts in the Digital Age»). Το ΠΜΣ συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, με ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών και ισχυρή εστίαση στις οπτικοακουστικές τέχνες και τις δημιουργικές τεχνολογίες.

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2023-2024

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» είναι ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Τηλιγάδης και η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από τους Καθηγητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας καθώς και από διακεκριμένους επισκέπτες διδάσκοντες.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνονται μαθήματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ψηφιακής και διαδραστικής τέχνης, καθώς και της τεχνολογίας του ήχου και της εικόνας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και καλλιτεχνικής δημιουργίας στο διαθεματικό δημιουργικό πεδίο της ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης και της επικοινωνίας / δημιουργικής βιομηχανίας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης και οπτικοακουστικής αναπαράστασης, με έμφαση στην εφαρμογή της σχετικής με τα ανωτέρω επιστημονικής σκέψης, και στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://avarts.ionio.gr/ada/enroll μέχρι και την Πέμπτη 14Σεπτεμβρίου 2023.

Επικοινωνία

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον ιστοχώρο του ΠΜΣ (https://avarts.ionio.gr/ada) ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Γεωργία Αποστολοπούλου, τηλέφωνο 26610 87861, email: [email protected]).