Για το 2ο επιστημονικό πεδίο ο διευθυντής σπουδών των φροντιστηρίων «Ανάλυση» τόνισε πως «περιμέναμε ότι οι Βάσεις 2021 θα παρουσιάσουν αύξηση. Αυτό που δεν περιμέναμε είναι ότι στις υψηλόβαθμες σχολές η αύξηση θα είναι τόσο μεγάλη. Φαίνεται ότι σχολές πρώτης ζήτησης, για παράδειγμα Μηχανολόγοι Μηχανικοί Αθήνας θα έχουν μια αύξηση Βάσης των 400 μορίων. Το τμήμα της Θεσσαλονίκης θα έχει μεγαλύτερη αύξηση και μπορεί να περάσει τα 18.000 μόρια, κάτι που έχει χρόνια να γίνει.

»Όσο κατεβαίνουμε όλο και μεγαλύτερη αύξηση στις Βάσεις. Σχολές που είχαν Βάση τα 16.000 μόρια, δυστυχώς, μπορεί να έχουν αύξηση της τάξης των 700 – 800 μορίων. Για σχολές των 14.000 μορίων, η αύξηση στις Βάσεις θα είναι μικρότερη, περί τα 500 μόρια. Και θα συμβεί και εδώ μια αναστροφή. Πιο συγκεκριμένα την αναστροφή την προσδιορίζουμε στα 12.500 μόρια. Από εκεί και κάτω θα έχουμε μείωση στις Βάσεις. Μια σχολή που είχε 11.000 μόρια μπορεί να παρουσιάσει μείωση ίσως και 800 μόρια. Θα μείνουν όπως είναι γνωστό πολλές σχολές με κενές θέσεις και πιστεύω ότι θα έχουμε διασπορά αυτών που περνούν απλώς την Ελάχιστη Βάση σε πολλές σχολές»

Εκτίμηση για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο και τις βάσεις 2021.