Τίτλος:
Δέκα υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στον τουρισμό, από το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Προθεσμία:
17/02/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Δέκα για σπουδές στον τουρισμό, από το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει 10 (δέκα) Αριστείας για το δια ζώσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, με έναρξη των μαθημάτων τον Φεβρουάριο του 2017 και με τις εξής κατευθύνσεις :

  • Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
  • Πολιτιστικός Τουρισμός & Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων
  • Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας
  • Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων & Αερομεταφορών
  • Ειδικές Μορφές Τουρισμού
  • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και των ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας και του εξωτερικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Η κάθε Υποτροφία αφορά το ποσό των 3.800 Ευρώ και καλύπτει πλήρως όλο το κόστος των διδάκτρων του μεταπτυχιακού. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν μόνο υποψήφιοι που έχουν βασικό τίτλος σπουδών (πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) με βαθμό τουλάχιστον 8,0 (οκτώ). Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν στους 10 υποψήφιους με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email: [email protected] αίτηση υποψηφιότητας για το μεταπτυχιακό, βιογραφικό σημείωμα και αίτηση υποψηφιότητας για υποτροφία (τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.tourism-master.gr/) μέχρι και την Παρασκευή 17/02/2017.

Το καινοτομικό πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας και αναπτύχθηκε κατόπιν στενής συνεργασίας με κλαδικούς φορείς του τουρισμού, με διακεκριμένες τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και με Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Όλοι οι καθηγητές είναι εγνωσμένου κύρους επιστήμονες διαφόρων κλάδων του τουρισμού και προέρχονται τόσο από το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης όσο και από πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ παράλληλα προσφέρεται εκτεταμένο πρόγραμμα διαλέξεων από καταξιωμένα υψηλόβαθμα στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.  Παράλληλα, στα πλαίσια των σπουδών διεξάγονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις καθώς και ημερίδες και σεμινάρια τα οποία δίδουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη σύγχρονη πραγματικότητα της τουριστικής βιομηχανίας αλλά παράλληλα και να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα αιχμής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση: http://www.tourism-master.gr/. Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-013450 και 697-1854775.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Ευάγγελος Χρήστου

Καθηγητής

 

Ιστοσελίδα υποτροφίας: