Τίτλος:
ΕΕΝΜΑ - «Πρόγραμμα Υποτροφιών Ναυτιλιακών Σπουδών» 2021 - 2022
Πληροφορίες:

ΕΕΝΜΑ - «Πρόγραμμα Υποτροφιών Ναυτιλιακών Σπουδών»
Η Ε.Ε.Ν.Μ.Α. προκηρύσσει το 7 πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος  2021-2022, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 20/09/2021, το οποίο 
περιλαμβάνει:
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ»
Η ΕΕΝΜΑ προκηρύσσει ετήσια υποτροφία, ύψους 4.000 ευρώ, στη μνήμη του  αείμνηστου Σπύρου Αλεξανδράτου, Προέδρου της Ένωσης, για μεταπτυχιακές  σπουδές εσωτερικού στη Ναυτιλία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η υποτροφία  είναι χορηγία του Γ. Γραμματέα της Ένωσης κ. Γεωργίου Σπ. Αλεξανδράτου.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «BUREAU VERITAS»
To Bureau Veritas προκηρύσσει ετήσια μεταπτυχιακή υποτροφία ναυτιλιακών σπουδών 
εσωτερικού ύψους 5.000 ευρώ. 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «RINA»
O RINA HELLAS προκηρύσσει μια υποτροφία για εξειδικευμένα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια στο RINA Academy.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ BCA - «MSC IN SHIPPING»
Η ΕΕΝΜΑ σε συνεργασία με το BCA Οικονομικό Κολέγιο Αθηνών χορηγεί μία 
υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «MSc in Shipping» ή “LLM
Maritime Law”
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ METROPOLITAN COLLEGE - «MSC INTERNATIONAL MARITIME 
BUSINESS
H EENMA σε συνεργασία με το Metropolitan College χορηγεί μία μερική υποτροφία για το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «MSc International Maritime Business»
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ABS
Το American Bureau of Shipping (ABS), προκηρύσσει 2 μεταπτυχιακές υποτροφίες, για 
φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνολικού ύψους 5.000 δολαρίων ΗΠΑ

Όροι και προϋποθέσεις υποβολής αίτησης υπάρχουν αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΕΕΝΜΑ 
www.shortsea.gr